Partner login

COOKIES

Wibe Ladders - Norge

Fra 25 juli 2003 gjelder loven om elektronisk kommunikasjon. I følge den skal den som besøker en websiode informeres om hva cookies brukes til og gis muligheten til å motså slik bruk.

En cookie er en liten tekstfil med informasjon som gir teknisk støtte som på ulike måter sørger for å gjøre besøket på en wegside så bra som mulig. Denne tekstfilen legges på brukerens datamaskin.

Det finnes to typer cookies - permanente och temporæra. På Hultafors websider brukes for øyeblikket både den temåorære typen, så kalte sessions-cookies, og permanente cookies. Ved besøk Hultafors websider sendes cookien mellon brukerens maskin og Hultafors webserver for blant annet å gjøre navigeringen lettere.

Session-cookien forsvinner etter avsluttet besøk. Permanente cookies brukes for å lagre språkinstillinger for brukeren, samt for å lagre brukernavn ved innlogging. Passord lagres ikke i cookies.

Permanente cookies slettes etter ca tre år. Hultafors lagerer ingen personlig informasjon utover brukernavn via cookies og informatsjon om besøkeren kan ikke lagres.

Webplassen bruker også cookies for aå kunne måle antall sidevisninger og besøkere for våre interne statistikker. Informatjonen som hentes er anonym og inneholder hverken navn, epostadresse eller andre opplysninger som kan kobles til en spesiell person.

Om du ikke aksepterer bruken av cookies kan du slå av cookies via din weblesers (Internet Explorer, Mozilla m fl) sikkerhetsinnstillinger. Det inneærer imidlertid at funkjonaliteten på websiden begrenses.

Generell informasjon om cookies og loven om elektronisk kommunikasjon finnes på Post - og teletilsynets webside.

Spør oss