Partner login

Oppgraderte stillaser

Wibe Ladders - Norge

Vi har oppgradert vårt stillassortiment slik at alle modeller følger de nye reglene til arbeidstilsynet som tredde i kraft 1. januar 2016.

Flere komponenter, i form av stiger, rekkverk og i noen tilfeller plattform, er nødvendig for å tilfredsstille de nye kravene. Alle disse komponentene er nå en del av vårt oppgraderte og komplette stillaser, dette gjør det enklere å kjøpe stillas og være sikker på at du får med alt du trenger.

i tillegg har vi fått våre oppgraderte modeller godkjent av SP - Sveriges tekniske forskningsinstitutt - slik at du kan vøre sikker på at du arbeider sikkert og i henhold til reglene.

Hva innebærer de nye reglene?

  • Det kreves doble rekkverk på plattformhøyder over to meter..
  • Det stilles også høye krav til sikker forflytning mellom plattformene. Derfor har vi utstyrt våre stillaser med siger på høyder der det er nødvendig.

Våre stillaspakker er utstyrt med alle komponenter du trenger og typegodkjent av SP. 

 

VÅRE STILLAS MODELLER 

Våre rullestillas RT og vårt store håndverksstillas FT er nå tilgjengelig i XR-versjon (RT 1400XR, RT 750XR og FT 750XR.) Dette innebærer at de er komplette med ekstra komponenter som kreves for å følge reglene fra arbeidstilsynet.

Vår trappestillas ST og vår minste håndverksstillas WHS trenger kun små justeringer for å overholde de nye reglene og har derfor beholdt sine gamle modellbetegnelser ST 1400 og WHS 400. 
 
Se vårt stillas sortiment her.

Opplæring

De nye reglene innebærer også endringer når det kommer til utdanning og arbeid i stillas.

Publisert 11 mai 2016.

Spør oss