Partner login

Vår historie

Wibe Ladders - Norge

Begynnelsen på Wibe Ladders er historien om mange innovative mennesker som har satt sitt preg på bedriften opp gjennom årene. Folk pleide å si at ansatte hos Wibe Ladders var geniale. I dag ville vi kalt de innovasjonsdrevet, og det er akkurat det vi er.

Den første stigen til Wibe Ladders ble produsert i en liten fabrikk i Mora allerede i 1929. Det var den første stigen produsert av stålrør, og knapt noen kunne vel tenke seg at den skulle få et slikt gjennombrudd. Faktisk trodde de lokale innbyggerne at grunnleggerne var gale, som produserte stiger i stål da skogen var full av trær.

Bak den revolusjonerende stålstigen stod oppfinneren Anders Wikstrand. Sammen med finansmannen Victor Berg la han grunnlaget for selskapet som, også i dag, drives etter deres prinsipper: kvalitet og sikkerhet, i hvert trinn.

mennene bak Wibe Ladders

Historien til Wibe Ladders er historien om en teknisk designer og en finansmann. To menn, med ulike talenter, med en felles interesse for stål.

Anders Wikstrand er født i Vika, en bygd i nærheten av Mora by, i 1872. Fra liten av var han interessert i ingeniørfaget, og det ble sagt han var "født med øynene til en teknisk designer". Han hadde også stor interesse av å drive forretning. Som 14-åring begynte han jobbe i en butikk i Mora, og da han var 16 reiste han til Stockholm. Han bodde noen år i hovedstaden, men var tilbake i Mora før årehundreskiftet der han åpnet en butikk sammen med broren. Men Anders ville mer. Ved siden av butikken begynte han gjøre forretninger i skogsdrift, og kort tid etterpå begynte han finne opp maskiner og utstyr som forenklet krevende oppgaver.

Anders Wikstrand var daglig leder i Wibe Ladders frem til begynnelsen av 1954. Da var han 82 år og ble etterfulgt av sønnen sin, Torsten.

Victor Berg ankom Mora i 1886 som 15-åring. Han begynte jobbe som kontoransatt i skogsfirmaet Korsnäsbolaget. Victor var en flittig, ung mann som gjorde en god jobb, og fikk etterhvert mer og mer ansvar. Han tok til slutt over ledelsen av Korsnäsbolaget’s i Mora området etter sin svigefar, Schollin.

Etter å ha finansiert oppstarten av Wibe Ladders, var Victors involvering i selskapet hovedsakelig økonomisk, men han var også styreformann. Victor var aktiv i selskapet i 13 år helt til han døde, og ble etterfulgt av sønnen, Per-Erik.

Det hele startet med en bærplukker og et håndtak

Historien til Wibe Ladders begynner noen år før bedriften ble grunnlagt. Det var faktisk en rekke ideer som førte til stigen i stål, og alt begynte med en bærplukker og et håndtak. La oss gå tilbake til begynnelsen.

Produkter gjennom tidene

Made in Nässjö

Småland er kjent for sin produksjonsindustri, så det er et naturlig sted for vår fabrikk, i utkanten av Nässjö.

Les mer om håndverk og roboter

Sikkerhet i hvert trinn

Wibe Ladders er Nordens ledende produsent av yrkesstiger, arbeidsbukker og stillaser for profesjonelle håndverkere. I over 80 år har vi ledet utviklingen av pålitelige stiger som holder den aller høyeste standarden på markedet.

Mer om oss

Spør oss