Partner login

Ofte stilte spørsmål

Wibe Ladders - Norge
 • Er dine stiger type kontrollert og godkjent?

  Ja, alle våre stiger og stillaser er kontrollert av SP tekniske forskningsinstitutt i henhold til gjeldende standarder.

  I tillegg utfører vi våre egne tester for å sikre at våre stiger her i beste kvalitet.

 • Hvilke lover gjelder når man skal jobbe i stiger og stillaser?

  Det er ulike regler for stiger og stillaser, og det kommer an på om du jobber profesjonelt med stiger eller bruker dem privat.

 • Hva bør jeg ta hensyn til for å jobbe sikkert i stiger?

  Det er mye man må tenke på. Vi bruker oppsummere det i tre trinn; Velge det riktige produktet, bruke produktet riktig, og kontollere produktet regelmessig.

 • Hva kan jeg reparere på en stige?

  Detaljer som er skrudd på plass kan som regel erstattes. Dersom deler er naglet på kan du vanligvis ikke reparere produktet selv.

 • Hva er Bra Arbeidsmiljøvalg og hvilke Wibe Ladders produkter har denne merkingen?

  Bra Arbetsmiljøvalg (Good Choice for Safe Work) er en etikett som brukes på sikrere stigeprodukter.

 • Har Wibe Ladders noen miljøsertifisering?

  Ja, Wibe Ladders er sertifisert i henhold til ISO 14 001  og vi jobber kontinuerlig forbedre vår miljøinnsats. Vi er opptatt av EU sitt REACH lovgivning.

  Virksomheten defineres som nedstrøms-brukere siden vi ikke produserer eller importerer kjemiske produkter til det europeiske markedet. Vi kontrollerer våre kjemikalier gjennom ECO-online kjemikalhåndteringsregister.

  Bærekraftig utvikling er en mulighet for Wibe Ladders og Hultafors Group - det tar sikte på å skape langsiktig lønnsomhet for vår bedrift. Vi streber etter å utvikle og produsere produkter som oppfyller holdbarhetskravene for på lang sikt bidra til et bedre samfunn. Vår ambisjon er å utføre til en høy bærekraft standard.

 • Jeg har mistet min brukerveiledning, kan jeg laste ned en ny herfra?

  Så klart du kan laste ned bruksanvisninger fra vår hjemmeside! Du kan finne dem både på våre produktsider og under vår Sikkerhets Guide.

 • Jeg har en gammel modulstige, kan jeg kombinere denne med en ny modulstige?

  Ja, våre gamle modulstiger (hvor art.nr begynner på 7) kan kombineres med våre nyere stiger med art.nr som begynner på 8.

 • EX-Klassifisert

  Siden 2003.

  I EU/EFTA finnes et direktiv som håndterer dette. Direktiv 94/9/EC om utstyr og sikkerhetssystemer som er beregnet for bruk på eksplosjonsfarlige områder. Dette kalles også ATEX (fra det franske ATmosphères EXplosibles). I henhold til dette direktivets paragraf 5.2.1 omfattes ikke stiger av direktive og kan derfor ikke sertifiseres.

  Utdrag av Direktiv 94/9/EC
  5.2 Eksempel på utstyr som ikke omfattes av direktiv 94/9/EG
  5.2.1 ”Enkle” produkter
  For "enkel" elektriske produkter, utgjør harmoniserende standarder et godt grunnlag for å bedømme størrelsen på elektriske tennkilder og dermed avgjør om disse kan antennes eller ikke. Generelt sett er det mange enkle mekaniske produkter som ikke omfattes av direktiv 94/9/EG ettersom de ikke har antenningskilder. (Se avsnitt 3.7.2) Eksempel på produkter uten iboende antenningskilder er håndverktøy som hammer, skurtrekker, sager og stiger.

  Våre produkter er sertifisert i henhold til AFS 2004:3 samt EN131. Les mer om lover og myndighetenes krav her.

 • Kan jeg gjøre stålstigen min kortere slik at den passer taket mitt bedre?

  Ja, det kan du. Vi anbefaler at du bruker en baufil. Etter at du har kuttet av stigen må du behandle overflaten for å forhindre korrosjon. Bruk et kaldt galvaniseringsprodukt, som sinkspray eller sinkbelegg. Kuttet bør være 10 cm unna et trinn.

  For sikker klatring bør leddet mellom to stiger være samme distanse som mellom to trinn. Kutt derfor alltid stigen på toppen eller bunnen.

 • Hvorfor kan ikke en stige være CE merket?

  Kun produktgrupper som omfattes av spesifikker lover på Europanivå kan CE-merkes. Stiger tilhører ikke en slik gruppe. Grunnen til at noen av våre stiger har CE-merking på etiketten er fordi samme stige kan brukes som fastmontert takstige. Som fastmontert takstige regnes stigen som byggemateriell. Da finnes det lover som gjøre at de kan CE-merkes. Ser man trappestiger, bukker eller lignende med CE-merking er de feilmerket, noe som er et lovbrudd. Les gjerne mer om hvilke produkter som kan CE-merkes på den Europeiske Kommisjonens hjemmeside. Learn more about which products that can be CE marked on the European Commission’s webpage. 

Spør oss