Partner login

EX-Klassifisert

Wibe Ladders - Norge

Siden 2003.

I EU/EFTA finnes et direktiv som håndterer dette. Direktiv 94/9/EC om utstyr og sikkerhetssystemer som er beregnet for bruk på eksplosjonsfarlige områder. Dette kalles også ATEX (fra det franske ATmosphères EXplosibles). I henhold til dette direktivets paragraf 5.2.1 omfattes ikke stiger av direktive og kan derfor ikke sertifiseres.

Utdrag av Direktiv 94/9/EC
5.2 Eksempel på utstyr som ikke omfattes av direktiv 94/9/EG
5.2.1 ”Enkle” produkter
For "enkel" elektriske produkter, utgjør harmoniserende standarder et godt grunnlag for å bedømme størrelsen på elektriske tennkilder og dermed avgjør om disse kan antennes eller ikke. Generelt sett er det mange enkle mekaniske produkter som ikke omfattes av direktiv 94/9/EG ettersom de ikke har antenningskilder. (Se avsnitt 3.7.2) Eksempel på produkter uten iboende antenningskilder er håndverktøy som hammer, skurtrekker, sager og stiger.

Våre produkter er sertifisert i henhold til AFS 2004:3 samt EN131. Les mer om lover og myndighetenes krav her.

Spør oss