Partner login

Hvorfor kan ikke en stige være CE merket?

Wibe Ladders - Norge

Kun produktgrupper som omfattes av spesifikker lover på Europanivå kan CE-merkes. Stiger tilhører ikke en slik gruppe. Grunnen til at noen av våre stiger har CE-merking på etiketten er fordi samme stige kan brukes som fastmontert takstige. Som fastmontert takstige regnes stigen som byggemateriell. Da finnes det lover som gjøre at de kan CE-merkes. Ser man trappestiger, bukker eller lignende med CE-merking er de feilmerket, noe som er et lovbrudd. Les gjerne mer om hvilke produkter som kan CE-merkes på den Europeiske Kommisjonens hjemmeside. Learn more about which products that can be CE marked on the European Commission’s webpage. 

Spør oss