Partner login

Har Wibe Ladders noen miljøsertifisering?

Wibe Ladders - Norge

Ja, Wibe Ladders er sertifisert i henhold til ISO 14 001  og vi jobber kontinuerlig forbedre vår miljøinnsats. Vi er opptatt av EU sitt REACH lovgivning.

Virksomheten defineres som nedstrøms-brukere siden vi ikke produserer eller importerer kjemiske produkter til det europeiske markedet. Vi kontrollerer våre kjemikalier gjennom ECO-online kjemikalhåndteringsregister.

Bærekraftig utvikling er en mulighet for Wibe Ladders og Hultafors Group - det tar sikte på å skape langsiktig lønnsomhet for vår bedrift. Vi streber etter å utvikle og produsere produkter som oppfyller holdbarhetskravene for på lang sikt bidra til et bedre samfunn. Vår ambisjon er å utføre til en høy bærekraft standard.

Spør oss