Partner login

Flere må bruke hodet i høyden

Wibe Ladders - Norge

Entreprenørbransjen jobber hardt for å unngå fallulykker på arbeidsplassen. Nå blir det satt ekstra fokus på lave høyder – og at du skal bruke hodet enda litt mer.

Ulykker skjer ofte når du minst forventer det. De kan rett og slett skje som en følge av uoppmerksomhet eller et øyeblikks ubetenksomhet. Begge deler kan bli like skjebnesvangre.

Regler og rutiner

– Vi følger jo regler og retningslinjer så godt vi kan i hverdagen, men fortsatt skjer det at vi tar noen lettvinte løsninger. Vi «skal bare», og griper første, beste og raskeste mulighet, fastslår produksjonsleder Jan Ragnar Huse i Skanska.

Han vet hvordan hverdagen tar sine ubønnhørlige grep på en byggeplass, og han forstår veldig godt alle dem som står i vinden, høyden og i ei trapp. Men han kjenner også veldig godt til arbeidslivets rammer – et HMS-regelverk som nettopp skal sørge for at man jobber trygt og sikkert.


Jan Ragnar Huse (t.v.) og Kjell Bryni hos entreprenøren Skanska på Tomtebrygga i Oslo vet utmerket godt at det alltid er risiko forbundet med jobb i høyden. Selv i lave høyder. – Vi må tenke oss om enda mer, og velge riktige stiger og trapper. Viktig at utstyret ikke er for tungt eller føles unyttig, mener de to.

Fallulykke

– Tidspress er en faktor som betyr mye i hverdagen, og som gjør at vi ikke alltid har med oss hodet i det vi gjør. Det er viktig at vi tenker oss om enda mer før vi gjør noe, fortsetter Huse.

Produksjonslederen i Skanska har selv nylig opplevd fallulykke hos en kollega. På fjerde trinn sto kollegaen da han falt og pådro seg hodeskade – selv med hjelm. Han mistet ikke hjelmen, men fikk et kutt i hodet av knotten bak hjelmen som brukes for tilstramming. Prosjektet Tomtebrygga er nå inne i en overgangsperiode der de vurderer hjelm med hakestropp som følge av ulykken.

Nå står også sikkert arbeid i lave høyder for tur.

– Det føles stort sett tryggere i lave høyder, du setter rett og slett ikke kroppen i samme beredskapsmodus som i større høyder. Det innebærer naturlig nok en viss risiko, mener Jan Ragnar Huse.

Hjelp til bedre valg

Nå tar imidlertid bransjens utstyrsleverandører grep for å bidra til økt sikkerhet også i lave høyder.

Mann som står på 55P trappestige– Vi ønsker at det skal bli færre ulykker, og ser et klart behov for å hjelpe ansatte i entreprenørbransjen til å ta tryggere og sikrere valg i hverdagen, konstaterer Meyla S. Enerly, Sales Manager Tools & Ladders i Hultafors Group Norge AS.

For å sikre at produktene innfrir de behovene som både bransjen og de ansatte faktisk trenger, ble det på HMS-konferansen til EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) 8. november presentert en ny gjeldende standard anbefalt av EBA og entreprenørene NCC, Peab, Skanska, Betonmast, Tronrud gruppen, Kruse Smith, Veidekke, Backe og BNL.: Bra Arbeidsmiljøvalg.

Målet er at entreprenørene skal være enige om en standard som har krav og kriterier som hever standarden på utstyret som brukes ute.

Det er spesifikke krav som sørger for at et produkt får merket Bra Arbeidsmiljøvalg. Når du ser den grønne etikken på et produkt, kan du være trygg på at du står i en trapp som holder mål. Det stilles blant annet krav til minste plattformstørrelse, trinndybde og sklisikre trinn.

Produkt og utstyr

– Det handler som oftest ikke om trappa, men hvordan den blir brukt. Det er denne forståelsen vi skal bistå med gjennom å utvikle bedre produkter basert på det brukerne og bransjen gir oss av innspill, fortsetter Enerly.

Hun mener at det allerede finnes veldig gode trapper, men at det gjenstår en jobb med å informere om produkter som passer best i de ulike arbeidssituasjonene.

– Sikkerhetsutstyr som eksempelvis stigefot og støtteben vil kunne være avgjørende sammen med riktig arbeidshøyde og oppstilling av trapp eller stige. For at det skal bli benyttet i hverdagen, må utstyret være enkelt å bruke – og gi økt trygghet, mener Meyla S. Enerly.

I tillegg er det viktig at utstyr som stiger og trapper jevnlig blir inspisert og sjekket for eventuelle feil og mangler. Ofte jobber man på trange steder, utstyret skal bæres og det blir utsatt for slag og skader.

Spør oss