Partner login

Typegodkjenning - krav og retningslinjer

Wibe Ladders - Norge

Alle våre produkter testes regelmessig av SP – Sveriges tekniske forskningsinstitutt – for å bli typegodkjente iht. gjeldende standard. Dessuten utfører vi regelmessig egne tester, som overvåkes av tredjeparter, for å sikre at alle produktene holder det vi lover.

Arbeidsmiljøloven inneholder regler om ansvaret som arbeidsgiveren har for å forebygge uhell og ulykker i arbeidet. Den svenske arbeidsmiljøforskriften AFS 2004:3 beskriver detaljert de kravene som stilles til arbeidsmiljøet når det gjelder stiger og arbeidsbukker. Alle våre produkter tilfredsstiller disse strenge kravene og er derfor merket med en etikett som bekrefter at stigen er godkjent.

For oss er det bare en ting som teller - det er at du skal stole på at produktene våre gir deg sikkerhet i hvert trinn.

Typegodkjent.

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har som oppgave å granske produkter og konstruksjoner, slik at de oppfyller krav til sikkerhet og miljø. SP anvender både svenske og internasjonale bestemmelser.

For stiger gjelder Europanorm EN 131 og det noe strengere regelverket
Svensk Standard SS 2091..

SP Typegodkjenning AFS 2004:3Typegodkjenning av stiger, arbeidsbukker og paller.

Når SP kontrollerer stiger går de etter Europanorm EN-131, og det noe strengere regelverket Svensk Standard, SS2091. Disse kravene settes av Arbeidsmiljöverket
i AFS 2004:3 for å verne om din sikkerhet.

Alle våre stiger, arbeidsbukker og trappepaller oppfyller disse høye krav, og kan derfor merkes med en etikett som viser at stigen er godkjent. Vårt sertifikat for bærbare stiger har nummer 102 102.

SP Typegodkjenning AFS 1990:12Typegodkjenning av stillas.

Våre stillas er typegodkjent i henhold til AFS 1990:12 og godkjent i henhold til Svensk Standard SSHD1004. Lasteklasse 3.. Våre sertifikater for stillas har følgende nummer: 249402, 249403, 249405, 102104 og 102105.

Kontroll av takprodukter.

SP KontrollSP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt, tester og sertifiserer takprodukter. Kravene er beskrevet i SP:s "Sertifiseringsregler for takprodukter". Når disse kravene oppfylles kan produktene merkes med en P. Vårt sertifikat for takprodukter har
nummer 102 101..

Spør oss