Partner login

Regler for stiger

Wibe Ladders - Norge

Etikett stigergodkjenning av stiger
- en nødvendighet

Alla stiger som selges må være typegodkjente i henhold til standard..

ER DIN STIGE GODKJENT?

GJELDENDE STANDARDER

Samtlige Wibe Ladders testes av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut (SP) i henhold til deres testrutine som beskrives i SPCR064.

  • For stiger gjelder EN131 og den strengere svenske standarden SS2091
  • For vegg- og takprodukter gjelder SS-EN 12951 og Boverkets regler BBR 8:241. Dessuten gjelder SS831340 og SS831342 for veggstiger.

forskrifter fra arbeidstilsynet

Foruten standarder finnes det forskrifter som regulerer yrkesbruk av f.eks stigeprodukter. Forskriftene inneholder også krav som vi produsenter må ta hensyn til når vi dimensjonerer våre stiger.

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier

Spør oss