Partner login

Regler for stillas

Wibe Ladders - Norge

godkjenning av stillas - en nødvendighet

Alle stillas som selges må være typegodkjente i henhold til gjeldende standard.

ER DITT STILLAS GODKJENT?

gjeldende standarder

Samtlige Wibe Ladders stillas testes av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut (SP) i henhold deres testrutinene som er beskrevet i SPCR064.

  • For stillas gjelder SS-EN 1004.

krav og forskrifter fra arbeidstilsynet

Foruten standarder finnes det forskrifter. Arbetsmiljöverket gir ut forskrifter som regulerer yrkesmessig bruk av f.eks stillas. Forskriftene inneholder også krav som vi som produsenter må ta hensyn til når vi dimensjonerer våre stigeprodukter.

  • For stillas gjelder AFS 1990:12 samt endringsforskriftene AFS 1994:14; AFS 1995:07; AFS 2003:05 og AFS 2004:4.

KRAV TIL DOKUMENTASJON

1. juli 2006 trådde strengere regler for stillasbygging i kraft. Arbetsmiljöverket har gitt ut forskriften ADI 451 som forklarer hva disse reglene innebærer. ADI 451 kan lastes fra Arbetsmiljöverkets hjemmesiden uten kostnad.

ADI 451 beskriver hvilke krav på dokumentasjon som finnes. Disse krav omfatter blant annet en skal utføre en risikovurdering, samt at en skal sette opp en plan for oppføringen. Videre skal opplysninger om stillaset finnes. Fakta om stillas skal også finnes på et oppsatt stillas. Forslag på slike finner du på på Ställningsentreprenörerna STIBs webbplats.

Spør oss