Partner login

Test av produkter

Wibe Ladders - Norge

Hos Wibe Ladders er vi ikke fornøyd med bare å leve opp til de tøffeste myndighetskravene. Vi tester våre produkter regelmessig for at vi alltid skal kunne garantere den høyeste kvalitet. Vårt testprogram er godkjent av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Alla våra produkter testes av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, for å bli typegodkjent i henhold til gjeldende standard. Dessuten utfører vi regelmessig egne tester for å forsikre oss om at alle våre produkter holder det vi lover.

Spør oss