Partner login

Stillaskurs opp til 5 meter

Wibe Ladders - Norge

Wibe Ladders tilbyr stillaskurs opp til 5 meter.

Informasjon om stillaskurs.

Fra 1.januar 2016 kom Arbeidstilsynet med nye regler om arbeid i høyden. Den største endringen gjelder nye krav til opplæring for stillasmontører og brukere av stillas. For å hjelpe stillasmontører og brukere med dette tilbyr nå Wibe Ladders stillaskurs opp til 5 meter.   

Kursene omfatter:

  • Forståelse av hvordan montere opp og ned stillas eller gjøre endringer på stillaset.
  • Sikkerhet ved montering opp og ned eller ved endringer på stillaset. 
  • Risikoforebyggende tiltak.
  • Påvirking fra værforhold.
  • Tillatt belastning.
  • Orientering om regler for stillas i Norge.
  • Gjennomgang av typekontroll og monteringsinstrukser for stillaser. 

Stillaskurs for stillasmontører 2 - 5 meter

Arbeidstilsynet krever at stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det stilles ulike krav til opplæring ut ifra plattformhøyden på øverste plattform i stillaset. Vi tilbyr et 7,5 timer teorikurs for deg som skal bygge stillaser i høyden 3-5 meter. I tillegg kreves det da 7,5 timer praksis. Du må ha gjennomført dette kurset for å arbeide i våre stillasmodeller FT, ST og RT opp til 5,0 meter.

Kursbevis

Etter fullført kurs vil du motta et diplom som kursbevis. 

Kursavgift

Kontakt oss for mer informasjon om pris.

Kontaktinformasjon


Tlf: 23 06 88 80

Spør oss