Arven vår

Mange oppfinnsomme mennesker har satt sitt preg på Wibe Ladders opp gjennom årene og har sørget for at selskapet har kommet dit det er i dag. Folk pleide å si at Wibe Ladders sine ansatte var ganske geniale. I dag kaller vi dem helst innovasjonsdrevne. For det er nettopp det vi er.

Historien til Wibe LaddersHistorien til Wibe Ladders

Menneskene bak Wibe Ladders

Wibe Ladders sin historie er fortellingen om en teknisk designer og en finansmann. To menn med ulike talenter, men med en felles interesse for stål.

Anders Wikstrand ble født i Vika, et lite tettsted nær Mora i Sverige, i 1872. Helt siden ung alder hadde han vært interessert i alt teknisk, og man sa at han var "født med en teknisk designers øye". Han var også svært interessert i forretningsvirksomhet. I en alder av 14 år begynte han å jobbe i en butikk i Mora, og da han var 16 år, flyttet han til Stockholm. Han bodde i hovedstaden i noen år, men var tilbake i Mora før århundreskiftet, der han startet en landhandel sammen med broren. Men Anders ville mer. Ved siden av butikken begynte han med skogsdrift, og kort etter det begynte han å finne opp maskiner og innretninger som kunne gjøre krevende oppgaver lettere på ulike måter.

Anders Wikstrand var daglig leder av Wibe Ladders helt fra starten og frem til 1954. Da hadde han blitt 82 år gammel, og sønnen Torsten overtok etter ham.

Victor Berg kom til Mora i 1886 i en alder av 15 år. Han begynte å jobbe som kontorarbeider i skogsbedriften Korsnäsbolaget. Victor var en hardt arbeidende ung mann som var flink i jobben. Og etter hvert ble han tildelt mer og mer ansvar. Til slutt tok han over ledelsen av Korsnäsbolaget i Mora-området etter svigerfaren Schollin.

Etter å ha tatt seg av den første finansieringen av bedriften var Victors hovedrolle i Wibe Ladders av finansiell karakter, men han var også styreleder. Victor var aktiv i bedriften i 13 år frem til han døde. Da overtok sønnen hans, Per-Erik, etter ham.

Historien til Wibe Ladders – grunnleggerne Anders Wikstrand og Victor Berg

Alt startet med en bærplukker og et håndtak

Historien til Wibe Ladders begynner egentlig noen år før bedriften ble startet. Det var faktisk en hel kjede med ideer som til slutt resulterte i oppfinnelsen av stålstigen. Og alt startet med en bærplukker og et håndtak. La oss starte med begynnelsen.

Lenge før Wibe Ladders ble grunnlagt, hadde oppfinneren Anders Wikstrand utviklet flere produkter laget av stål. Noen av disse produktene var den populære bærplukkeren, en stubberydder som gjorde arbeidet lettere innen skogdrift, og noe som ble kalt en "autotraktor", som hjalp folk med å få bilen sin opp av grøften.

Autotraktoren kom omtrent samtidig med at bilen ble et stadig mer populært fremkomstmiddel. Flere og flere eide en bil, og da en nabo kom og spurte Wikstrand om han kunne låne et verktøy for å få bilen opp av en grøft, fikk Anders ideen om å videreutvikle stubberydderen for akkurat det formålet. Resultatet ble "autotraktoren".

Wibe Ladders grunnlegges

På slutten av 1920-tallet begynte Wikstrand å designe stålstiger. Og det var håndtaket på "autotraktoren" som ble starten på den nå berømte stigen fra Wibe Ladders. Dette var fordi håndtaket var laget av runde stålrør. Wikstrand hadde lagt merke til at håndtaket ble bøyd når motstanden fra bilen man forsøkte å redde opp av grøften, ble for stor. Så han byttet ut de runde rørene med ovale rør, som han monterte på enden. Dette gjorde håndtaket sterkere med hensyn til bøyemotstand.

Det var faktisk så sterkt at Wikstrand snart kom på ideen om å bruke ovale stålrør som sideprofiler på stiger. Men det viste seg raskt at ovale rør gjorde det umulig å feste trinnene godt nok. Løsningen var å presse rørene til en heksagonal form. Dette skapte det ideelle festepunktet for trinnene, ettersom de kunne festes på en flat overflate. Til tross for at rørene var flate og veide lite, ble de enda mer motstandsdyktige mot bøyning. Og slik ble den heksagonale Wibe Ladders-profilen til.

Historien til Wibe Ladders – produkter opp gjennom tidene

Et utvalg som reflekterte tiden

Det å se tilbake på produkter utviklet av Wibe Ladders opp gjennom årene, er som å dra på en reise tilbake i tid. Mange av produktene som ble lansert på midten av 1900-tallet, var inspirert av hendelser ute i den store verden.

1930 var året da man begynte å produsere stålstiger med heksagonale rør – en oppfinnelse som skulle gjøre stor suksess. I de påfølgende årene ble utvalget utvidet med stillas og store stiger for høyder på opptil 18 meter, ofte med hjul for bakketransport. Trappestiger og redningsstiger ble også en del av utvalget. Men det var harde tider, og bedriften fortsatte å utvikle og produsere alt som kunne selges, blant annet strykebrett.

På 1940-tallet ble Wibe Ladders-utvalget tydelig påvirket av den store, vide verden. Bedriften begynte blant annet å lage takstativer til biler, noe som gjorde det enklere å transportere ved, drivstoff og sekker med kull. Etter andre verdenskrig forelå det et stort potensial for å utvide produksjonen, ettersom Sverige var relativt upåvirket av krigen og kunne handle raskt for å forsyne etterkrigs-Europa med varer.

Wibe Ladders så blant annet en mulighet for å lage flystiger for passasjerer så snart vanlige rutefly startet opp igjen. Disse stigene ble ikke bare laget i Sverige, men også i Nederland og Sør-Afrika. Det var også muligheter for å investere i flere andre produksjonsområder.

Aluminiumstigen og kabelstigen gjorde sitt inntog

I 1948 oppstod aluminiumstigen. Disse lette metallstigene solgte i starten mye dårligere enn stiger med stålrør, men over tid skulle de komme til å dominere stigemarkedet.

I første halvdel av 1950-tallet ble kabelstiger for håndtering av elektriske kabler lansert, og senere også for håndtering av gummirør og plastslanger. Det var også et annet område som åpnet seg: master.

Produksjon og montering av kommunikasjonsmaster

Innen slutten av 1950-tallet var Wibe Ladders et varemerke forbundet med TV og moderne kommunikasjonsteknologi. I 1958 vant bedriften en stor bestilling av TV-master takket være TV-ens gjennombrudd. Også før det hadde Wibe Ladders laget master og radioantenner for militæret.

Wibe Ladders sitt fokus på master var en suksess, og det ble laget produkter både for det svenske markedet og for eksport.

Fullt fokus på stiger og stillas

Det var ikke før på 1980-tallet at Wibe Ladders begynte å fokusere eksklusivt på stiger og stillas. I løpet av 1980- og 1990-tallet kjøpte Wibe Ladders opp flere bedrifter, blant annet NorBas og Vikingstep. Under eierskap av Thorsman Group ble stigeproduksjonen i 1996 flyttet fra Bodafors til Nässjö, der det ble opprettet et nytt lager. Utvalget ble også utvidet til å omfatte redningsstiger for de svenske brann- og redningstjenestene.

Produkter opp gjennom tidene

La oss ta en nærmere titt på noen av produktene vi har produsert opp gjennom årene.

The History of Wibe Ladders - The Berry Picker

BÆRPLUKKEREN (1910-TALLET). Det første produktet Anders Wikstrand tok patent på, var en bærplukker han designet på 1910-tallet. Den hadde en ny funksjon: en felle som sørget for at bærene holdt seg inni beholderen. Bærplukkeren viste seg å være en enorm suksess, og innen 1915 hadde de produsert mer enn 30 000 av den.

Historien til Wibe Ladders – Extractor

EXTRACTOR (1920-tallet) Anders Wikstrand følte at mekaniske stubbebrytere var altfor uhåndterlige. De veide 500 kilo og krevde både mann og hest for å få gjort jobben. Løsningen hans var å utvikle en enklere og lettere versjon av stubbebryteren som bare veide 102 kilo. Han kalte den "Extractor", og den viste seg å bli en bestselger. Den var faktisk Wikstrands mest suksessrike produkt på 1920-tallet.

Historien til Wibe Ladders – autotraktor

AUTOTRAKTOREN (1930-tallet) Ingenting var umulig for Anders Wikstrand. En dag kom en nabo bortom og lurte på om han kunne låne et verktøy for å få bilen opp av grøften. Wikstrand lånte mannen en mindre utgave av Extractor, og naboen fikk lett opp bilen med den. Dette fikk selvsagt Anders Wikstrand til å tenke på å utvikle et produkt spesifikt for formålet. Sluttresultatet var en videreutvikling av stubbebryteren kalt "autotraktoren", som var ideell til redning av tunge ting som biler. Autotraktoren ble også brukt til å trekke speedbåter og andre småbåter inn til land.

Historien til Wibe Ladders – flytrapp

FLYSTIGER (1940-tallet) Etter andre verdenskrig så Wibe Ladders en mulighet til å lage flystiger for passasjerer, nå som rutefly hadde startet opp igjen. I løpet av de neste årene lagde Wibe Ladders stiger til fly, ikke bare i Sverige, men også i Nederland og Sør-Afrika.

Historien til Wibe Ladders – Wilett-stolen

WILETT-STOLEN (1950-tallet). Wilett-stolen var den første sammenleggbare campingstolen som ble produsert i Sverige, laget av lettmetall.