Trygt arbeid i høyden

Det kan ikke understrekes nok hvor viktig stigesikkerhet er. Hvis du noen gang har opplevd et stygt fall mens du spilte fotball eller bare var ute og gikk en tur, vet du at hastigheten til en fallende kropp med sårbare kroppsdeler – hender/føtter og hode – kan gi smerter og alvorlig skade når den treffer bakken. Faren øker betydelig når du befinner deg i høyden.

Safe work at heightsSafe work at heights

Oppmerksomhet på sikkerhet og sunn fornuft

Trygg stigebruk krever at man tenker sikkerhet, har gode vaner og bruker sunn fornuft. Det aller viktigste er at du ikke forhaster deg. Hvis du gjør noe for raskt og enkelt, går det ofte på bekostning av stigesikkerheten. Det å forhaste seg eller ta snarveier, for eksempel å "nøye seg" med stigen du har rett foran deg, i stedet for å velge den riktige stigen for arbeidsoppgaven, er ofte årsaken til uhell og skader i forbindelse med arbeid i stiger.

Du kan ha en stige av høy kvalitet fra Wibe Ladders, men om en gitt oppgave får deg til å sette opp stigen på ujevnt underlag uten riktig tilbehør, arbeide under uvanlige forhold uten at du er godt nok forberedt, eller hvis du klatrer opp til over maksimum arbeidshøyde eller arbeider for lenge i stigen, kan du sette deg selv og jobben i fare.