Inspeksjonsmateriell

Hvis du har flere stiger du skal inspisere, kan inspeksjonssettet vårt hjelpe deg med å jobbe metodisk og organisert. Vær oppmerksom på at det bare er tilgjengelig på svensk. Du kan lese mer om stigekontroll i sikkerhetsguiden vår.

Inspeksjonsmateriell

Inspeksjonssett som hjelper deg med å holde oversikt over statusen til stigeutvalget ditt (bare tilgjengelig på svensk). For andre språk kan du se den nettbaserte veiledningen vår for stigekontroll. Inspisere stigen med tanke på sikkerhet.